Lions International Youth Exchange

Elke zomer zijn tussen de 4000 en 5000 jongeren over de hele wereld onderweg via de Lions International Youth Exchange. Educatie, sportactiviteiten en cultuur vormen de basis van de jeugdkampen. De jeugdkampen wordt voorafgegaan door een periode bij gastouders in het land van bestemming. De gastouders introduceren de jongere in de cultuur van hun land. De voertaal is Engels. Nederland hanteert de leeftijdseis van 17-20 jaar, op 1 juli in het jaar van deelname.

Doelstelling

De Lions internationale doelstelling is om bij jongeren begrip voor andere culturen te ontwikkelen door die andere culturen te leren kennen, begrijpen en respecteren.

Stichting Lions Jeugduitwisseling Nederland

Voor circa 100 Nederlandse jongeren organiseert de Stichting Lions Jeugduitwisseling de uitzending van Nederlandse jongeren naar Lions jeugdkampen over de hele  wereld. Gegadigden kunnen contact opnemen met hun districtscommissaris Jeugduitwisseling voor een aanvraagformulier (zie voor info ook Nederlandse jongeren). De jongere moet dit formulier ter ondertekening voorleggen aan een Lionsclub van hun woonplaats (zie voor informatie bij Taken voor Lionsclubs).

Voor de circa 90 buitenlandse jongeren die elk jaar naar Nederland komen coördineert de Stichting de uitvoering van de gastouderperiode en de drie jeugdkampen in Nederland. De districten in noord (BN en AN), midden (AZ en BZ) en zuid (CO en CW) werken hierin samen: de één de homestay, de andere het jeugdkamp. De Lionsclubs voeren dit uit: zij dragen gastouders aan en vullen het kampprogramma in met dagactiviteiten. Elk jaar zijn andere zones aan de beurt, volgens het Meerjarenschema. De districtscommissarissen Jeugduitwisseling (YEC - Youth Exchange Coordinator) verstrekken alle benodigde informatie aan de Lionsclubs en sturen die aan.

Internationale afspraken

Europa forum 2016 in SofiaHet hoofdkantoor van Lions International in Oakbrook verzamelt jaarlijks alle deelnemende zomerkampen van over de hele wereld. Begin december plaatsen zij deze op de Internationale Lions website. De Stichting Jeugduitwisseling plaatst die op onze eigen website, zie Buitenlandse kampenlijst

Op het jaarlijkse Europa Forum, International Youth Exchange, worden tussen vele landen afspraken gemaakt. Van Oakbrook is de vertegenwoordiger Jeugd ook aanwezig. Het Application Form wordt door alle Europese landen in overeenstemming aangepast. Elke Nederlandse districtscommissaris ontmoet daar ook de buitenlandse coordinatoren van de landen waar hij contacten mee heeft. Het aantal per land te ontvangen en uit te zenden jongeren wordt elk jaar opnieuw contractueel vastgelegd.