Taken Lions clubs - 1. uitzending Nederlandse jongeren

Deelnemers moeten hun aanvraagformulier laten ondertekenen door een Lionsclub, de uitzendende club. Als u de kandidaat niet kent, verzoekt u dan om een kennismakingsgesprek om elkaar te leren kennen. U beoordeelt of de deelnemer behoorlijk Engels spreekt, gemotiveerd is, en een goed ambassadeur voor Lions en voor Nederland zal zijn. De voorzitter of secretaris ondertekent het AF, dat de deelnemer moet voorleggen. Bij een negatieve indruk licht de club de Districtscommissaris Jeugduitwisseling (YEC - Youth Exchange Coordinator) in. Het oordeel van de club is hierbij bindend.  Meer informatie kunt u krijgen bij de YEC van uw district  (zie Bestuur, Samenstelling).

Sponsor clubs financieren de deelname van de jongere.  Dit wegens sociale overwegingen in combinatie met veelbelovende capaciteiten van de deelnemer. Sponsoring moet u op het aanvraagformulier vermelden. Gesponsorde jongeren krijgen voorrang bij hun voorkeurskeuze voor landen. De kosten zijn zeer afhankelijk van de reiskosten naar de desbetreffende bestemming, de camp fees van het kamp van keuze, wat zakgeld en € 60,00 inschrijfgeld  tbv Lions St. Jeugduitwisseling.

In beide gevallen, vraag uw kandidaat om na afloop een presentatie van diens reis op een clubavond te geven. Altijd leuk om te horen en het is een goede training voor de deelnemer in presenteren. Voor een indruk van de ervaringen van jongeren in voorgaande jaren zie Reisverslagen.

Taken Lionsclubs - 2. ontvangst buitenlandse jongeren

Elk jaar zijn andere zones uit de districten aan de beurt voor het aanleveren van gastouders en voor uitvoering van de jeugdkampen. Op het Meerjarenschema ziet u wanneer uw zone aan de beurt is.Lions districten in Noord (AN en BN), in midden (BZ en AZ) en zuid (CO en CW) werken hierin samen. Het ene jaar heeft het ene district de homestay, het andere het jeugdkamp, het andere jaar vice versa. De Districtscommissarissen Jeugduitwisseling (YEC - Youth Exchange Coordinator) sturen dit aan. Uw YEC helpt u ook samen met de andere clubs een gevarieerd programma qua activiteiten en maaltijden samen te stellen. U krijgt van uw YEC ook alle informatie over de jongeren die komen.

De Lionsclubs die een dagactiviteit uitvoeren, ontvangen daarvoor een vergoeding van € 1.100 per gehele dag, dus inclusief lunch en avondeten. Een halve dag, dus met of lunch, of avondeten, levert een vergoeding van € 550,00 op. Het is altijd leuk om eens samen te werken met de Lionsclubs uit uw zone.

Voor een jeugdkamp is een juniorstaf nodig van 5 jongeren van minimaal 22 jaar, die de capaciteiten hebben een groep te sturen en te begeleiden. De juniorstaf is heel belangrijk. Als uw zone aan de beurt is, is het prettig als u ook daarvoor kennissen en clubleden benadert..We zien graag dat deelname van LEO's aan de juniorstaf wordt gestimuleerd. Voor een indruk van de jeugdkampen en de programma's van voorgaand jaar, zie bij Dutch Camps, former years.