Bestuur Lions St. Jeugduitwisseling

Het bestuur van de Lions Stichting Internationale Jeugduitwisseling bestaat uit de voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester/secretaris en de 6 Districtscommissarissen Jeugduitwisseling (Youth Exchange Coördinator - YEC). Zij vergaderen circa 7 x per jaar. Het lid van de Gouverneursraad die Jeugduitwisseling in zijn portefeuille heeft, woont de vergaderingen bij.
De 6 Districtscommissarissen zijn ook lid van hun districtsbestuur. Zie bij Samenstelling voor de contactgegevens.

Taken in grote lijnen

Voor uitgaande Nederlandse jongeren geven de YEC's aan geinteresseerden van 17 - 20 jaar die in hun district wonen alle informatie.Tussen 15 oktober en 15 januari kunnen gegadigden het aanvraagformulier (Application Form - AF) van dat jaar bij hun opvragen. De YEC's verzamelen alle benodigde gegevens van de deelnemers, zoals het ingevulde AF, kopie paspoort, brief aan de hostfamily, zorgverzekeringsbewijs etc. De voorzitter verzamelt vervolgens alle aanvraagformulieren en deelt de jongeren zoveel mogelijk in naar bestemming van voorkeur zoals aangegeven op het AF (voor meer informatie zie Nederlandse jongeren). Daarna neemt de YEC die de contacten met dat specifieke land heeft, de aanvraag over en communiceert vanaf dat moment met de jongere.

Voor internationale jongeren die naar Nederland komen, verzamelt de vicevoorzitter alle gegevens die door de buitenlandse Jeugduitwisselaars worden verstrekt. Die deelt de jongeren in in de drie jeugdkampen en geeft alle informatie door aan de 6 districtscommissarissen. Zij coordineren vervolgens de uitvoering, door aansturing van de Lionsclubs voor het organiseren van de drie jeugdkampen en het werven van gastouders voor de homestay periode voorafgaand aan het jeugdkamp. In het meerjarenschema is te zien welke zones van de districten aan de beurt zijn voor hetzij gastouderopvang, hetzij uitvoering jeugdkamp.

Financiën en verantwoording

De financiën van Jeugduitwisseling worden bekostigd uit de omgeslagen contributiegelden van de Lionsleden volgens een vastgesteld bedrag, uit betaling van kampgeld door buitenlandse jongeren (€ 100,00 p.p.),  door de betaling van inschrijfgeld door de uitgaande jongeren (€ 60,00 p.p.), en indicenteel door sponsoring van clubs of anderen.

De districtscommissarissen dienen aan het eind van elk boekjaar een districtsjaarverslag in bij de gouverneur van hun district. De voorzitter en penningmeester stellen elk jaar het totale jaarverslag op, inclusief financiële verantwoording. Deze wordt aan de Gouverneursraad verstrekt. Het fiscal year van Stichting Jeugduitwisseling loopt van 1 oktober tot 30 september.

Het is veel werk, maar we hebben een hecht team, die er allen plezier er in hebben om jongeren te zien ontwikkelen en te begeleiden naar hun toekomst.

 

 

Bestuur | Youth

Fout

Er is onverwacht een fout opgetreden. Probeer het later nog eens.