Informatie over deelname aan Lions International Youth Exchange

Klik hier voor onderstaande informatie in pdf als brochure

 

Leuk dat je wilt meedoen met de Lions Internationale Jeugduitwisseling! De leeftijdseis is dat je minimaal 17 en maximaal 20 jaar bent op 1 juli in het jaar van deelname. Uiteraard spreek je redelijk Engels, ben je sociaal ingesteld en heb je interesse in andere culturen. Je kunt maximaal twee keer deelnemen aan de Lions Youth Exchange.

Lions van vele landen zetten zich er vrijwillig voor in om jou hun cultuur van binnen uit te leren kennen. Dat vind je ergens anders niet. We verwachten dan ook dat je een goed ambassadeur van Nederland en van de Lions zult zijn.

Kosten en data
Het zijn allemaal zomerjeugdkampen. Maar de data verschillen per jeugdkamp, evenals de kosten campfee en leeftijdsgrenzen. Je kunt dat zien op de buitenlandse kampenlijst. Je betaalt zelf de reiskosten en zakgeld, en je betaalt aan Lions St. Jeugduitwisseling € 60,-- inschrijfgeld op rekening NL39 ABNA 0420010246 ten name van Stichting Jeugduitwisseling. Lions leden die je gastouder zijn of het jeugdkamp organiseren in het land waar je naar toe gaat, nemen verder alle kosten voor hun rekening.

Wie kunnen er deelnemen?
Zowel jongeren uit Lions- als uit niet Lionsgezinnen kunnen deelnemen.
Samen met een vriend of vriendin naar eenzelfde kamp gaan is niet mogelijk.

Aanmelden
Je kunt een aanvraagformulier (AF) vanaf december aanvragen bij de Lions Districtscommissaris Jeugd. De mailadressen van de YEC's vind je bij Bestuur, Samenstelling. Zie eventueel dit overzicht van de Lionsdistricten om te bepalen wie jouw YEC is. Inschrijvingstermijn sluit op 15 januari.

Heb je je Aanmeldingsformulier ontvangen? Lees dan eerst de Privacyverklaring goed door, voordat jij en je ouders de AF ondertekenen! De Lionsclub in je woonplaats moet jouw aanvraag ook ondertekenen. Op je aanvraagformulier moet je drie kampen naar keuze vermelden.
Ook vragen we je ouders om zich bereid te verklaren om gastouder te zijn voor buitenlandse jongeren die naar Nederland komen, middels het bereidverklarings formulier.

De buitenlandse jeugdkampen staan grotendeels vanaf begin december op de buitenlandse kampenlijst en volledig op 31 december.  Bij Reisverslagen kun je de ervaringen van voorgaande deelnemers lezen, om je keuze te bepalen.

Let bij het invullen van het aanvraagformulier en het meezenden van andere benodigde documenten op het volgende:

  • Alle handtekeningen op het AF moeten originele handtekeningen zijn! Je kunt het beste Pagina 3, dat is de laatste pagina van het AF, uitprinten en die ondertekenen door jezelf, je ouders (of voogd), en de goedkeurende Lions club van jouw woonplaats. Ga voor de handtekening van de Lionsclub met je AF p.3 langs bij de president of secretaris voor een kennismakingsgesprek. Die bepaalt of die Lionsclub je uitzending ondersteunt. Ben je bijvoorbeeld niet zo sterk in Nederlands of Engels, dan zul je je in het buitenland niet goed kunnen redden, hoe graag je ook wilt. Stuur het AF per mail naar je YEC. Pagina 3 moet je volledig ondertekend per post toezenden aan je YEC.
  • Benodigde documenten: Eveneens moet je naar je YEC mailen: *een kopie van je geldige paspoort of ID kaart, *een brief ‘Dear host family’ brief in het Engels voor je gastouders, *een kopie van je Zorgverzekeringskaartje (EHIC card),  * één pasfoto en een familiefoto waar je zelf ook op staat.
  • Het BSN nummer op je paspoort is privacygevoelig. In de Privacyverklaring die je gelezen hebt staat wat je moet doen, en wat wij doen om jouw privacy te beschermen.
  • De aanvraag is officieel als jouw YEC het volledig ingevulde Application Form (AF) heeft ontvangen voor 31 januari, inclusief de pag. 3 met originele handtekeningen.
  • Het inschrijfgeld van € 60,00 moet zijn overgemaakt op de rekening van de Stichting Lions Jeugduitwisseling (IBAN: NL39 ABNA 0420010246), met vermelding van de volledige naam van de deelnemer, en het Lions district waar je onder valt.
  • Lees ook de spelregels. Al weet je nog niet of je wordt ingedeeld, door ondertekening van het aanvraagformulier ga je akkoord met die spelregels

Selectieprocedure
Elk jeugdkamp ontvangt maximaal 2 deelnemers uit één land. Voor sommige jeugdkampen hebben we altijd meer aanvragers dan we kunnen plaatsen, dan bieden we je een alternatief aan.
De deelnemers die door een Lions Club volledig worden gesponsord gaan vóór. Vervolgens de deelnemers die gastgezin zijn geweest voor buitenlandse deelnemers. We doen altijd ons best om alle aanvragers uit te zenden, maar dat lukt niet altijd als het aantal aanvragen groter is dan we plaatsen hebben.

In het voorjaar hoor je in welk land je bent ingedeeld, of er is je een alternatief aangeboden. Is er geen plaats meer, wees dan alvast gastgezin voor een of twee buitenlandse deelnemers. Dan haal je de vakantie in huis. Geef dit dan door op bij je YEC. En, gastouderschap geeft je een volgend jaar bij de selectie een streepje voor op andere deelnemers.

Je bent ingedeeld in een jeugdkamp
Is je een land van bestemming toegedeeld, dan wordt jouw nieuwe contactpersoon de YEC die de contacten met dat land onderhoudt. Die communiceert vanaf dat moment met jou, bijv. wanneer je officieel door het land bent geaccepteerd, op welke dag en naar welk vliegveld je vlucht geboekt kan worden, of je visa nodig hebt, en nog meer. Je moet diegene ook je reisverslag sturen na terugkomst!.

Landelijke Informatiedag
Op de Landelijke Informatiedag in De Bilt op de eerste zaterdag in juni hoor en krijg je nog veel meer, en kom je medereisgenoten tegen. Jij en je ouders worden daarvoor uitgenodigd.

Wij en alle buitenlandse Lions gastouders en jeugdcoordinatoren doen ons best om jou een unieke cultuurervaring met de Lions International Youth Exchange te bezorgen!

 

Namens ons allen,

Het bestuur van Lions Stichting Jeugduitwisseling